STRONA GŁÓWNA

Progres – postęp, rozwój. To proces następujących po sobie zmian w organizmie, zaistniałych na skutek działań fizjoterapeutycznych.
Progres to również cel, misja i przyczyna utworzenia gabinetu, który powstał po to, aby służyć ludziom zgodnie z definicją
„Zdrowie jednostki, Zdrowiem ogółu”.

Gabinet fizjoterapii „Progres” oferuje kompleksową rehabilitację, w skład której wchodzi kinezyterapia (m.in terapia manulana),
fizykoterapia oraz masaż leczniczy. Szczegółowe badanie poprzedzone wywiadem pozwala na indywidualne dobranie zabiegów dla
potrzeb każdego pacjenta.

Celem prowadzonej rehabilitacji jest likwidacja bólu oraz przywracanie sprawności fizycznej, utraconej wskutek urazów i schorzeń.
Kierując się zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch” stosujemy działania usprawniające i terapeutyczne najwyższej jakości.